Kome i na koji način uložiti predstavku i pritužbu na rad državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika?
Sukladno članku 7. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018) svatko ima pravo nadležnom državnom odvjetniku pisano ili usmeno podnositi predstavke i pritužbe na postupanje tog ili nižeg državnog odvjetništva i na njih dobiti odgovor u roku od najkasnije 30 dana od dana zaprimanja u nadležnom državnom odvjetništvu.
Je li Državnoodvjetničko vijeće nadležno rješavati predstavke i pritužbe na rad državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika?
Državnoodvjetničko vijeće nije nadležno rješavati predstavke i pritužbe na rad državnog odvjetnika, odnosno zamjenika državnog odvjetnika, pa se, ako takve pritužbe i predstavke budu zaprimljene u Državnoodvjetničkom vijeću, prosljeđuju nadležnim tijelima iz članka 7. Zakona o državnom odvjetništvu.
Tko je ovlašten podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv zamjenika državnog odvjetnika?
Sukladno članku 90. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine broj 67/2018 i 126/2019), zahtjev za pokretanje stegovnog postupka protiv zamjenika državnog odvjetnika ovlašteni su podnijeti državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u kojem zamjenik državnog odvjetnika obavlja državnoodvjetničku dužnost, neposredno viši državni odvjetnik, Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske i ministar nadležan za poslove pravosuđa.
Je li Državnoodvjetničko vijeće ovlašteno pokretati stegovne postupke protiv zamjenika državnih odvjetnika po službenoj dužnosti ili po zahtjevu/prijedlogu osoba koje po Zakonu o državnom odvjetništvu nisu ovlaštene podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka?
Državnoodvjetničko vijeće nije ovlašteno pokretati stegovne postupke protiv zamjenika državnih odvjetnika po službenoj dužnosti ili po zahtjevu/prijedlogu osoba koje sukladno članku 90. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću nisu ovlaštene podnijeti zahtjev za pokretanje stegovnog postupka.
Je li Državnoodvjetničko vijeće nadležno preispitivati odluke državnih odvjetništava?
Sukladno članku 3. stavak 1. Zakona o državnom odvjetništvu državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona, pri čemu je sukladno članku 6. Zakona o državnom odvjetništvu zabranjen svaki oblik utjecaja prema državnim odvjetnicima u predmetima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti, kao i u predmetima u kojima državni odvjetnik zakonito izvršava svoje ovlasti i dužnosti u zaštiti imovine Republike Hrvatske.
Dakle, Državnoodvjetničko vijeće nije nadležno preispitivati odluke državnih odvjetništava u naprijed navedenim predmetima iz nadležnosti državnog odvjetništva.
Kome se podnose kaznene prijave?
Sukladno članku 205. stavku 1. Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19) prijava se podnosi nadležnom državnom odvjetniku pisano, usmeno ili drugim sredstvima. S obzirom na navedeno, kaznena prijava zaprimljena u Državnoodvjetničkom vijeću biti će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.