Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske obvezno je osigurati pristupačnost svojih mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo implementira Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327 od 2.12.2016.).

Ova izjava o pristupačnosti (dalje u tekstu: izjava) primjenjuje se na mrežne stranice Državnog odvjetništva Republike Hrvatske koje se nalaze na adresi www.dorh.hr i domeni dorh.hr

Pristupačnost na mrežnoj stranici www.dorh.hr

Na mrežnoj stranici www.dorh.hr dostupan je Omoguru dodatak (eng. Widget) čijom implementacijom je omogućeno:
• jednostavno mijenjanje veličine slova (fonta) mrežne stranice i samim time jednostavniju navigaciju bez gubitka okolnog teksta prilikom povećavanja fonta
• individualna prilagodba debljine slova, slovnog razmaka i proreda teksta
• jednostavno mijenjanja vrste fonta klikom/dodirom u font pogodan za osobe s disleksijom,
• postizanje dobrog kontrasta u odnosu na pozadinu cijele stranice i pozadinu svih tekstualnih okvira, te opcija promjene kontrasta
• isticanje poveznica na web stranici
• monokromatski prikaz za osobe koje ne raspoznaju boje

Omogućavanje izbornika pristupačnosti
Izbornik pristupačnosti mrežne stranice www.dorh.hr aktivira se klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom donjem kutu stranice.

Status usklađenosti
Mrežna stranica www.dorh.hr usklađena je sa Zakonom, ali uz neke iznimke.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan:
• pojedini dokumenti nisu vidljivi čitaču ekrana iz razloga što su objavljeni u slikovnom obliku, skeniranjem tiskanih dokumenata, koji čitač ekrana ne može pročitati (najčešće kako bi se vidio legitiman potpis i pečat na dokumentu)
• dio datoteka nema prikladne tekstualne opise (alt tekst kojima bi postali prepoznatljivi čitačima ekrana) kao niti prikladne audio transkripte
• dio slika, tablica i grafikona ne sadrži programski prepoznatljiv naziv (eng. caption)
• video sadržaji u pravilu ne sadrže titlove

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske nastoji svoje mrežne stranice www.dorh.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom te kontinuirano radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.


Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 22. rujna 2020. godine i nadopunjena 15. studenog 2021. prema Predlošku izjave koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog odvjetništva Republike Hrvatske te korištenja alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Ova izjava posljednji je put revidirana 15. studenog 2021. godine, a Državno odvjetništvo Republike Hrvatske će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.


Povratne informacije i podaci za kontakt
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.dorh.hr korisnici mogu uputiti Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske:
E-poštom: pisarnica@dorh.hr
Telefonom: +385 1 4591 855
Poštom: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužno je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 2099 120, elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr ili pisanim putem na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, Zagreb.

Dokumenti