DOV

Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće
Adresa

Ulica grada Vukovara 49, 4. kat.

Brojevi telefona
Informacije

Državnoodvjetničko vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva u Republici Hrvatskoj (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću, Narodne novine broj 67/2018) nadležno za imenovanje i razrješenje županijskih i općinskih državnih odvjetnika, premještaj zamjenika državnih odvjetnika, vođenje postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika, raspisivanje izbora za članove Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu obnašanja dužnosti, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, davanje odobrenja za obavljanje druge službe ili posla uz obnašanje državnoodvjetničke dužnosti, vođenje i kontrolu imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika i obavljanje drugih poslova u skladu sa zakonom.