Zakoni

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine 80/2022

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine 126/2019)

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine 67/2018)

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018

Poslovnik

Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 16/2019)
Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 25/2019)

Podzakonski akti

Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća - objavljen u dokumentima
Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, prosinac 2020. godine - objavljen u dokumentima
Druga izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, rujan 2021. godine - objavljen u dokumentima
Treća izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, veljača 2022. godine - objavljen u dokumentima

Pravila o načinu provođenja i ocjenjivanja razgovora u postupku imenovanja zamjenika državnih odvjetnika (Narodne novine 39/2023 od 7. travnja 2023.)

Pravila o načinu provođenja pisane provjere znanja i ocjenjivanju pisanih radnji kandidata za zamjenika glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i zamjenika županijskih državnih odvjetnika, koji nisu pravosudni dužnosnici (Narodne novine 39/2023 od 7. travnja 2023.)

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (Narodne novine, broj 29/2023 od 13. ožujka 2023.)

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (Narodne novine broj 68/2020 od 28. kolovoza 2020. godine)

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja - Narodne novine broj 27/2019

Pravila o sadržaju i načinu provedbe psihološkoga testiranja (Narodne novine 39/2023 od 7. travnja 2023.)

Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 16/2019)

Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (Narodne novine broj 16/2019)