Zakoni

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine 126/2019)

Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću (Narodne novine 67/2018)

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj 67/2018

Poslovnik

Poslovnik Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 16/2019)
Ispravak Poslovnika Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 25/2019)

Podzakonski akti

Pravilnik o unutarnjem redu Državnoodvjetničkog vijeća - objavljen u dokumentima
Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, prosinac 2020. godine - objavljen u dokumentima
Druga izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, rujan 2021. godine - objavljen u dokumentima
Treća izmjena Pravilnika o unutarnjem redu, veljača 2022. godine - objavljen u dokumentima

Pravilnik o načinu i provođenju te ocjenjivanju pisanog ispita i usmenog razgovora (Narodne novine broj 140/13128/2015, 116/2017)

Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja - Narodne novine broj 27/2019

Pravila o sadržaju psihološkoga testiranja (Narodne novine broj 25/2019)

Pravila o obliku, sadržaju i postupku izdavanja službene iskaznice članovima Državnoodvjetničkog vijeća (Narodne novine broj 16/2019)

Pravila o sadržaju, obliku i načinu vođenja Očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika (Narodne novine broj 16/2019)

Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja (Narodne novine broj 68/2020 od 28. kolovoza 2020. godine)