Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

12.01.2022.
Državnoodvjetničko vijeće objavljuje godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu.

Izvješće je objavljeno u prilogu. 

Dokumenti