Početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

08.06.2020.
Državnoodvjetničko vijeće objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja. (8. lipnja 2020.)
Nacrt dokumenata s privitcima i obrazloženje, kao i potrebni obrasci objavljeni su u privitku.
Savjetovanje traje od 9. lipnja 2020. do 9. srpnja 2020., a provodi se na internetskoj stranici Državnoodvjetničkog vijeća.