Početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

24.01.2023.
Državnoodvjetničko vijeće objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegovog podnošenja.

Savjetovanje traje od 25. siječnja 2023. do 25. veljače 2023., a provodi se na mrežnoj stranici Državnoodvjetničkog vijeća.

Dokumenti